Vrijblijvend gesprek aanvragen
 
23 april 2020

Termijnverlenging formaliteiten afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer

Tot en met 31 december 2019 was het mogelijk om een pensioenvoorziening in eigen beheer fiscaal vriendelijk af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. De regeling hield in dat het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van de pensioenaanspraak en de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting zonder belastingheffing kon worden prijsgegeven. Vervolgens werd het pensioen in eigen beheer volledig afgekocht of omgezet zonder dat revisierente verschuldigd werd. Bij afkoop werd een korting verleend op het bedrag dat tot het loon werd gerekend.

Voor deze regeling moest een informatieformulier, na invulling en ondertekening, binnen een maand na afkoop of omzetting worden ingediend bij de Belastingdienst. De (ex-)partner van de dga moest schriftelijk instemmen met toepassing van de regeling. Als het formulier niet of te laat is ingediend of als de handtekening van de partner ontbreekt, geldt de bijzondere regeling niet maar gelden de normale wettelijke regels voor het prijsgeven of afkopen van pensioen.

De staatssecretaris van Financiën heeft nu onder voorwaarden goedgekeurd dat in twee situaties een informatieformulier later kan worden ingediend. Een binnen een jaar na de afkoop of de omzetting van het pensioen ingeleverd formulier wordt als tijdig aangemerkt. Als ondanks afkoop of omzetting geen formulier is ingediend, geeft de inspecteur na het constateren van de afkoop of omzetting de dga de gelegenheid dit verzuim te herstellen. De inspecteur geeft daarvoor een termijn van ten minste zes weken. Wel moet aan de overige voorwaarden zijn voldaan, waaronder bij afkoop het indienen van de aangifte loonheffingen en het afdragen van de loonheffingen.

Als de inspecteur constateert dat op het formulier de handtekening van de (ex-)partner ontbreekt, stelt hij de dga in de gelegenheid dit te herstellen. De inspecteur geeft daarvoor een termijn van ten minste zes weken.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Blijf altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid. Wilt u onze digitale nieuwsbrief maandelijks ontvangen? Dan kunt u zich gratis online aanmelden.

Olaff Smit, Arbeidsdeskundige

Re-integratie, outplacement,
loopbaanadvies of een subsidiescan?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2020 Enroute BV
Verzuimadvies
Re-integratie
Outplacement
Loopbaanadvies
Duurzame inzetbaarheid
Over Enroute
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo